Izložba: SATIRIČNI KRONIČAR VREMENA – Petar Križanić PJER

Petar Križanić, poznat kao Pjer bio je slikar, grafičar, publicista, jedan od tvoraca savremene jugoslovenske karikature. Svakako jedno od najznačajnijih imena novinske karikature na ovim prostorima (o čemu svjedoči i ustanovljenje nagrade “Pjer” za najbolju karikaturu, koja se dodjeljuje od 1967. godine) Rođen je u Glini, 19. maja 1890. godine. Prvu karikaturu objavio je kao student četvrte godine Umjetničke škole u Zagrebu. Križanić je jedan od rodonačelnika srpske i jugoslovenske karikature. U Beograd je došao 1922. godine, gdje se prvo zaposlio u “Novom listu”, a zatim u “Politici” i u “Ošišanom ježu”. U “Politici” je radio od 1923. do 1941. godine. Prvi broj “Politike” poslije Drugog svjetskog rata pojavio se s Križanićevom karikaturom. Smatra se osnivačem političke karikature kod nas. Iako je stalno bio pod pritiskom cenzure i policijskih režima, Pjer je odlučno reagovao na sve negativne društvene pojave. Pjera svakako treba pamtiti i po nekim od najpronicljivijih komentara srpsko-hrvatskih odnosa.

dr Boris Vrga rođen je 21. juna 1953. u Mrzljakima kraj Karlovca. Gimnaziju je završio u Petrinji, a Medicinski fakultet u Zagrebu. Kao liječnik-pulmolog radio je u Zagrebu, Karlovcu i Petrinji. Živi i radi u Petrinji. Član je Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra P.E.N.-a. U zasebnim knjigama dosad je objavio sljedeće poetske naslove: Uslovno ogledalo (1979.), Testament (1982.), Plodne noći (1982.), Sezona zmija (1989.), Ime šume (1990.), Zagovornik ljeta (1991.), Svlak i kruna (2011.). Objavio je trinaest likovnih monografija: Gašpar Bolković Pik (2000.), Posavski Antej – Ivan Antolčić (2001.), Stoljeća petrinjske likovnosti (2002.), Milan Steiner (2004.), Sisački likovni vijek (2006.), Vilim Muha (2007.), Prvoupisani studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu (2007.), Marijan Glavnik (2008.), Lovro Findrik (2009.), Đorđe Petrović: akvareli (2012.), Tuberkuloza i likovnost (2012.), Ivan Antolčić-ilustracije (2014.), Petrinjski atelijeri (2015.). Također je objavio knjige: Ambrozija – nevidljivi napadač iz prikrajka (2008.), i 70 godina pulmologije u Petrinji (2016.). Priredio je i katalozima popratio brojne tematološke, retrospektivne i komorne likovne izložbe. Pisao je za leksikone, enciklopedije, III program Radio Zagreba, Hrvatsku televiziju, predavao na književne, likovne i medicinske teme. Pjesme su mu uvrštavane u antologije, preglede i izbore poezije.

%d blogeri kao ovaj: