Održana sjednica VSNM-a uz prosustvo gradonačelnika Grada Ogulina g. Jure Turkovića

vsnm1Vijeće srpske nacionalne manjine, 10.listopada, održalo je radnu sjednicu uz prisustvo gradonačelnika Grada Ogulina Jure Turkovića. Sjednicu je vodio predsjednik Neven Ivošević, a uz vijećnike, rad sjednice pratili su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, SKD Prosvjete, SPD Privrednika i SKUDD Đurđevdana.

Točke dnevnog reda odnosile su se na problematiku rada srpskih udruga i institucija sa područja Ogulina, razvoj infrastrukture, te proračunska sredstva za 2014.g. i projekcija za 2015. i 2016.g.

Osim spomenutih tema, Vijeće je usvojilo Prijedlog Pravilnika o vrednovanju prava prednosti pripadnika nacionalnih manjina kod zapošljavanja, a što je temeljeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Usvojeni Prijedlog uputit će Gradonačelniku i Gradskom vijeću.

Diskusija se vodila i oko uređivanja grobalja i gradnji mrtvačnica, na područjima sa srpskom većinom. Vijeće je predložilo da zamjenik gradonačelnika i vijećnik u VSNM Mićo Zatezalo prenese sve prijedloge direktoru SKG Ogulin d.o.o., te da sa gradonačelnikom utvrdi prioritete u ovom segmentu.

Gradonačelnik Jure Turković odgovarao je na pitanja vijećnika vezano za vodovod Jasenak i Musulinski Potok, te za način očuvanja svih grobalja na području Drežnice. Uz vijećnike pitanjima se pridružio protojerej Milan Simić koji je aktualizirao imovinsko-pravni problem pravoslavnog groblja na Sv.Jakovu. Na sva pitanja gradonačelnik je odgovorio, a na ona za koja nema saznanja konzultirat će se sa suradnicima.

 

 

%d blogeri kao ovaj: