80. GODIŠNJICA SABORA U TOPUSKOM

Treće zasjedanje ZAVNOHA-a održano je u Topuskom, 8. i 9. maja 1944. godine. Poznato je kao Sabor u Topuskom. Na tom je zasjedanju formalno utemeljena Federalna Država Hrvatska. Umjesto Izvršnog odbora izabrano je Predsjedništvo od trideset i jednog člana. U radu ZAVNOH-a sudjelovali su i članovi HSS-a, te Srpski klub vijećnika. Uz pjesnika Vladimira Nazora, politički neovisnog, Predsjedništvo su činili: Andrija Hebrang (KPH), Ivan Gošnjak (KPH), Franjo Gaži (HSS), Stjepan Prvčić (HSS), Filip Lakuš (HSS), Rade Pribićević (SDS), Simo Eror (SDS), Svetozar Rittig (svećenik) i Ante Mandić (neovisan). Donesena je Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske koja i osamdeset godina kasnije čuva svježinu istorijskog momenta i jednako tako svojim odredbama ostaje politički savremena. 

Na Trećem zasjedanju ZAVNOH-a u Topuskom sudjelovalo je oko dvjesto delegata iz svih krajeva Hrvatske (sa Istrom), zatim delegacija AVNOJ-a sa predsjednikom dr. Ivanom Ribarom i potpresjednicima Mošom Pijade, Markom Vujačićem i dr. Josipom Rusom. 

Vijećnici ZAVNOH-a donijeli su tada četiri ustavna akta:

 • Odluka o odobrenju rada predstavnika Hrvatske na Drugom zasjedanju AVNOJ-a, u okviru koje je prihvaćena odluka o stvaranju zajedničke federativne države sa ostalim narodima Jugoslavije na principu nacionalne ravnopravnosti.
 •  Odluka o proglašenju ZAVNOH-a vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i najvišim organom državne vlasti Demokratske Hrvatske. 
 • Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske
  Hrvatski i srpski narod imaju jednaka prava, u svakom pogledu.
  Nacionalnim manjinama bit će zajamčena njihova prava.
  Svi građani u Hrvatskoj su jednaki pred zakonima bez obzira na nacionalnost, rasu i vjeru.
  Žene imaju ista prava kao muškarci.
  Svakom građaninu je zajamčena osobna i vlasnička sigurnost. Zajamčeno je pravo vlasništva. 
 • Odluka o ustroju i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj Državi Hrvatskoj. 

Najpoznatiji je dokument, svakako Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana Demokratske Hrvatske. U jedanaest kratkih tačaka taj dokument određuje kakva bi Hrvatska trebala biti. U prvoj tačci navodi se tako „Hrvatski i srpski narod u Hrvatskoj potpuno su ravnopravni“. Inače, o ravnopravnosti Hrvata i Srba u Hrvatskoj mnogo se govorilo u Topuskom. 

Potpredsjednik ZAVNOH-a Andrija Hebrang u političkom je referatu kazao da nova vlast „u prvom redu mora Srbima u Hrvatskoj osigurati ista prava kao i Hrvatima“. Rade Pribićević, takođe potpredsjednik, ujedno i predsjednik Srpskog kluba ZAVNOH-a hrvatsko-srpske odnose u Hrvatskoj postavio je kao suštinu Jugoslavije jer „mi ne smijemo da gubimo iz vida da je srce Jugoslavije, da je njezina kičma, da je njezina sudbina vezana na tome kakav će odnos biti između Srba i Hrvata ovdje kod nas u Hrvatskoj“. 

Sloboda je, po riječima člana Srpskog kluba Vuje Kusovca, bila uzajamno uvjetovana jer „srpski narod je svjestan da nema slobode Srbima bez slobode hrvatskog naroda i obratno“. A predsjednik Izvršnog odbora HSS-a Franjo Gaži ustvrdio je da ti odnosi odlučuju ishod rata – „pobjedu nam jamči sloga hrvatskog i srpskog naroda“. 

Takođe, je važnost tog dokumenta i u tome što po prvi puta u hrvatskoj istoriji izjednačava u pravima žene i muškarce. Zapravo, Deklaracija je liberalan dokument koji široko jamči niz prava: vlasništvo, ravnopravnost bez obzira na vjeru, rasu i naciju, sloboda govora i štampe, pravo žalbe i drugo. U cilju obrane demokratskog poretka i bratstva naroda zabranjuje sve fašističke organizacije i djelatnosti, a svima jamči besplatno obrazovanje.

Odlukama iz Topuskog ZAVNOH se formirao u „pravi državni sabor Hrvatske“, a njegove su odluke ključne za održanje državnog kontinuiteta Hrvatske. Upravo se Ustav iz 1990. godine  nadovezao i oslonio na demokratske vrijednosti sadržane u odlukama Trećeg zasjedanja ZAHVNOH-a. Andrija Hebrang,  potpredsjednik  ZAVNOH-a ustvrdio je: »Velik je i dalekosežan politički i povijesni značaj ovih odluka za sudbinu i budućnost Hrvatske«. 

Izvor: Dušan Korać: Kordun i Banija u Narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji, Zagreb: Školska knjiga, 1986. i Kalendar 2024: Ako nestane ljepota, onda to i nije neka pobjeda ZAVNOH 1944. – 2024., Zagreb: SNV, 2024. (Kalendar je podržao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske).

%d blogeri kao ovaj: