Menu
Categories
Koordinacioni odbor Zapadna Slavonija i Moslavina
25/07/2015 Pododbori

Koordinacioni odbor Zapadna Slavonija i Moslavina

Predsjednik Zoran Blаnušа iz Garešnice, zoran.blanusa@gmail.com

Potpredsjednik Nikola Lončаrević iz Okučana, nikola.loncarevic@sb.t-com.hr

Sekretar Ljiljana Vukomаnović iz Virovitice, vukomanovicljiljana@gmail.com

Comments are closed
*