POZIV PODODBORIMA DRUŠTVA – Akcija prikupljanja etno građe

poziv-pododbori

Otvoren poziv pododborima SKD “Prosvjeta

Kako se prisjetimo i sami sebe se prihvatimo, odmah će i mnoge naše rane i ljute mane na našem narodnom tijelu izvidati se, gubiti se…
(Nikola Begović, Život i običaji Srba graničara)

Pripremajući izložbu “Tradicijsko tekstilno pokućstvo – fragmenti nacionalnog naslijeđa”, predviđenu za jun 2013. godine kojom bi se predstvilo najreprezentativnije od sačuvanog narodnog tekstilnog rukotvorstva u centralnom izlagačkom prostoru Društva u Zagrebu, nametnula se potreba i svojevrstan nacionalni zadatak intenziviranja rada na očuvanju naše tradicionalne, narodne baštine. Desetkovana tokom čitavog dvadesetog vijeka, sačuvana uglavnom fragmentarno zahvaljujući nastojanjima pojedinaca, sudbina etno-baštine kao jednog važnog dijela našeg nacionalnog identiteta ovisi u najvećoj mjeri o našem trudu i zalaganju oko prikupljanja, čuvanja i prezentiranja tog dijela baštine.

Iako je izrada predmeta tradicijskog rukotvorstva, na koje se ovaj poziv prvenstveno odnosi, uvjetovana u prvom redu krajem i podnebljem, socijalnim statusom vlasnika i različitim vanjskim kulturno-historijskim faktorima, neminovno je obilježena i nekim specifičnostima karakterističnim za srpsku zajednicu u RH, najčešće porodičnim imenom ili imenom mjesta iz kojeg predmet potiče.

Ovom sveobuhvatnom akcijom predviđeno je prikupljanje predmeta vezanih za GOSPODARSTVO (poljoprivredu, lov, transport itd.), RUKOTVORSTVO i OBRT (lončarstvo, košaraštvo, alati itd.), TEKSTIL (ćilimi, prostirke, posoblje, torbe itd.), NARODNE NOŠNJE i NAKIT, GRADITELJSTVO i STANOVANJE (pokućstvo, kućni inventar), OBIČAJE i OBREDE (pokladne maske, pisanice, oružje itd.), VJEROVANJA (sakralni predmeti), IGRU i ZABAVU (igračke, instrumenti). Prilikom sakupljanja posebno treba voditi računa o autentičnosti predmeta (porijeklu), starosti (da se ne radi o “modernim” interpretacijama starih predmeta) i očuvanosti.

Kako SKD “Prosvjeta” ima razgranatu mrežu pododbora na čitavom teritoriju RH u mogućnosti je kroz saradnju i savjetovanje raditi s članovima Društva na prikupljanju građe najraznolikijeg tipa i porijekla što bi u budućnosti moglo rezultirati i značajnim etno-izložbama i stvaranjem malih etno-zbirki u samim pododborima gdje je to moguće, kao u slučaju pododbora Okučani, Mali Gradac, Ostrovo.

Stoga Vas molimo da se odazovete ovom pozivu, imajući u vidu da je očuvanje naše tradicije na ovim prostorima prepušteno isključivo savijesti nas samih!

Poseban poziv odnosi se na predmete tradicijskog tekstilnog rukotvorstva, kao što su biljaci, ponjave, koperte, ćilimi, šarenice, šalovi, ručnici, zidnjaci, stare narodne nošnje i dijelovi nošnji….čija izložba je u pripremi!!!

Kontakt osoba: Ljiljana Vukašinović, dipl. etnolog i historičar umjetnosti (Zagreb, Berislavićeva 10, tel. 01/ 4872 480 i 01/ 4872 457).

Foto. Etnozbirka pododbora Mali Gradac, Banija

%d blogeri kao ovaj: