TEATAR PUNA KUĆA I DV ZLATOKOSA BOROVO SNIMILI SU PET VIDEO INTERPRETACIJA PJESAMA ZA DJECU SRPSKIH AUTORA

Teatar Puna kuća je u partnerstvu sa Dječjim vrtićem Zlatokosa Borovo realizovao projekat PUNA KUĆA PRIČA – edukacija odgojitelja u oblasti dramskog stvaralaštva pri obradi

srpske književnosti u radu sa djecom, kojeg je finansiralo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

U njemu su učestvovali odgojitelji Dječjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Program u tom vrtiću se odvija na srpskom i hrvatskom jeziku. Cilj projekta je bio da se odgojitelji obrazuju u oblasti dramske umjetnosti kroz uvide u različite vrtse dramskog stvaralaštva za djecu, dramskih tehnika i metoda i da uz podršku mentora umjetnika obrade tekstove iz srpske književnosti za djecu po svom izboru i interpretiraju ih u kratkim video radovima kao finalnu izvedbu.

Završni video radovi namijenjeni su djeci različitog predškolskog uzrasta. Kao edukativni materijal mogu ih koristiti i odgojitelji drugih vrtića za obradu određenih tema i upoznavanju s opusom pjesnika i pisaca srpske književnosti za djecu.

Ovaj projekat je nastavak razvijanja platforme Teatra Puna kuća i dječjih vrtića u Hrvatskoj sa namjerom razvijanja bolje komunikacije između umjetničkog i obrazovnog sektora, boljeg razumijevanja međusobnih potreba i interesa i naglaska na važnosti međusobne saradnje u procesu osmišljavanja i realizacije umjetničkog programa namijenjenog djeci od najranijeg uzrasta.

Umjetnička voditeljica projekta i mentorica je akademska glumica Svetlana Patafta, a snimatelj i montažer Marin Bukvić.

Predstavljamo vam svih 5 videa koji se nalaze na youtube kanalu Teatra Puna kuća.

 

%d blogeri kao ovaj: