TRIBINA: Poezija i savremenost

Poštovani,
zadovoljstvo nam je pozvati Vas u četvrtak, 26.02.2015. u 18:00  sati, na tribinu

POEZIJA I SAVREMENOST

Na tribini sudjeluju:

prof. dr DRAGAN BOŠKOVIĆ s temom Orfejski kompleks srpske poezije:
Laza Kostić, Vladislav Petković DIS,
Branko Miljković i Zvonko Karanović

 prof. dr ŽELIMIR VUKAŠINOVIĆ s temom Poezija, jezik i vrijeme : Ko to tamo pjeva?

Moderator tribine je prof. dr DUŠAN MARINKOVIĆ

O predavačima:

Dragan Bošković (1970, Beograd). Magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesor je savremene srpske književnosti na Filološko-umjetničkom fakultetu u Kragujevcu. Učestvovao na više od trideset naučnih skupova u zemlji i inostranstvu i bio saradnik na sljedećim projektima osnovnih istraživanja: 1999-2001. – Poetika srpske književnosti; 2002-2005. – Tehnika i semantika pripovedanja; 2006-2010. – Etnička i socijalna stratifikacija Balkana / Leksikon srpskog realizma.

Želimir Vukašinović (1970, Sarajevo). Studije filozofije upisao u Sarajevu (1990), nastavio na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1993-95), a završava ih 1996. na Swinburne University u Melburnu. 1998. godine na istom fakultetu završio Honours studije. 1988. dobio stipendiju La Trobe University iz Melburna, gde je u toku doktorskih studija asistirao na predmetima Philosophy of Human Psychology, Psychoanalysis, Self and World, Theories of a Good Life. 2003. godine doktorirao filozofiju na La Trobe University u Melburnu. Oblasti interesovanja: heremeneutika, ontologija, estetika i filozofija književnosti. U zvanju docenta predaje Uvod u filozofiju na Filološkom fakultetu u Beogradu.

%d blogeri kao ovaj: