Podizanje stručnih kapaciteta u SKD „Prosvjeta“.

Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem, nastavlja svoj veoma uspešni projekt pod nazivom Podizanje stručnih kapaciteta u SKD „Prosvjeta“.

Projekat koji će se ove godine održati treći put za redom, podrazumeva stručnu edukaciju rukovodećih kadrova SKD „Prosvjeta“ u folklornim sekcijama (igračkim i pevačkim ansamblima) u vidu praktične i teorijske nastave, koju izvode univerzitetski naučni radnici (etnokoreolozi, etnomuzikolozi i etnolozi-antropolozi) i profesionalni igrači i koreografi.

Edukativni programi će se realizovati kvartalno na godišnjem nivou, u okviru četiri trodnevna modula, a okupiće angažovane kadrove u pododborima SKD „Prosvjeta“ sa teritorije cele Republike Hrvatske.

Pododbori mogu prijaviti i više od jednog kandidata, ali kako je broj učesnika ograničen na 20, prednost će imati kandidati koji su već angažovani u radu u pododborima i oni koji su do sada redovno pohađali program.

Pozivamo sve zainteresovane za učešće u programu da popunjenu prijavnicu dostave na e-mail adresu: nikola.ostojcic@gmail.com najkasnije do 06.05.2024. godine.

Prvi modul će se realizovati u periodu od 31. maja do 02. juna 2024. godine, u Hotelu Terme Jezerčica u Donjoj Stubici.

Svi troškovi realizacije edukacije (put, smeštaj, ishrana i nastava) osigurani su zahvaljujući podršci Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Stručni tim SKD „Prosvjeta“ :

Dalibor Milovančević, profesionalni igrač u Ansamblu narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“

Janko Dimitrijević, etnolog-antropolog i profesionalni igrač u Ansamblu narodnih igara i pesama Srbije „Kolo“

dr Sanja Ranković, etnomuzikolog, vanredni profesor na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

dr Zdravko Ranisavljević, etnokoreolog, docent na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu

PROGRAM:

Ovogodišnji program će se realizovati kroz tri teorijsko-praktična modula i kroz jedan modul stručnog studijskog putovanja u Republici Srbiji.

Praktična predavanja u oblasti tradicionalne narodne igre sadrže: 1. tehničku postavku osnovnih elemenata igre, 2. praktičnu obuku za izvođenje igara klasifikovanih po kriterijumu igračkih dijalekata i 3. obradu osnovnih principa rada sa izvođačkim grupama. Praktična obuka igrača ima za cilj njihovo tehničko i stručno osposobljavanje za samostalan rad sa izvođačkim ansamblima. Vokalne radionice su namenjene postavci osnovne vokalne tehnike tradicionalnog pevanja, kao i praktičom upoznavanju sa srpskim vokalnim dijalektima. Teorijska predavanja obuhvataju najrazličitije aspekte plesne tradicije: osnovni repertoar plesnih zona i etnokoreoloških celina regiona, koreografisan folklor, odnosno primenu tradicionalnih plesova na sceni, plesnu tradiciju kao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa i dr.

Raspored rada:

Petak:

18.00-19.30 IGRA (praktično predavanje)

20.00-21.30 PEVANJE (praktično predavanje)

Subota:

10.00-11.30 IGRA (praktično predavanje)

12.00-13.30 PEVANJE (praktično predavanje)

16:00-17.30 IGRA (teorijsko predavanje)

18.00-19.30 IGRA (praktično predavanje)

Nedelja:

10.00-10.30 PEVANJE (praktično predavanje)

11.00-12.30 IGRA (praktično predavanje)

Celokupan materijal će se beležiti u digitalnom formatu, korišćenjem profesionalne video i audio opreme za snimanje, koju obezbeđuju angažovani stručnjaci (kamere i audio-snimači). Celokupan sirov terenski materijal će se pohraniti u arhivi SKD „Prosvjeta“, gde će biti dostupan za dalju sistematizaciju i obradu (tranksribovanje narativa, plesa i muzike), a u cilju različitih publikacija nosioca Projekta. Autorska prava za korišćenje terenskog materijala zadržava SKD „Prosvjeta“, a svako eventualno korišćenje ovog materijala od strane stručnjaka angažovanih na projektu podrazumevaće neophodno odobrenje nosioca Projekta.

%d blogeri kao ovaj: