Promocija knjige “Rađanje srpske muzičke kulture”

U Galeriji RTS-a promovirana je knjiga “Rađanje srpske muzičke kulture” Dragutina Gostuškog. Knjigu na srpskom i engleskom čine tekstovi osam televizijskih emisija istog naziva koje je Školska redakcija radila prije 30 godina. Knjiga je objavljena u suradnji Izdavaštva RTS-a i Muzikološkog društva Srbije.
Sa promocije knjige “Rađanje srpske muzičke kulture”

Tekstovi Dragutina Gostuškog obuhvaćaju period od srednjeg vijeka. “Naročito je akcentirao 19. vijek, taj brzi razvoj srpske muzike u 19. vijeku koji je bio potpomognut i mudrim potezima vlasti u to vrijeme”, kaže urednica serije “Rađanje srpske muzičke kulture”, Snežana Nikolajević.

“Mi smo u ovom trenutku naše priče na vratima 20. veka. Iz toga sledi da je za pola veka srpska kultura u celini, ne samo muzika, uspela da nadoknadi sve što je bilo izgubljeno za pet vekova pre toga. iznikla ni iz čega, predvođena ljudima koji su takoreći došli ni od kuda”, istaknuo je Dragutin Gostuški u osmoj epizodi.

Snežana NIkolajević ističe dvije odlike serije. Prva je virtuozni tekst Gostunskog koji je stručan, a ujedno i pristupačan širokom auditoriju. Druga bitna odlika su “raritetne kompozicije srpske kulturne baštine.

Knjiga “Rađanje srpske muzičke kulture” sadrži i disk sa snimcima emisija koje su prevazišle vrijeme u kojem su nastale.


Izvor: RTS

%d blogeri kao ovaj: