MEĐUNARODNI DAN SPOMENIKA I SPOMENIČKIH CELINA

Tradicijsko-narodno graditeljstvo sela Banije jedna je od najznačajnijih kulturnih ostavština Srba iz Hrvatske. Kompleks pustih kuća sela Komora, Opština Dvor, jedan je od najboljih primera potencijalne spomeničke celine. Zadatak je srpskih organizacija u Hrvatskoj da ovo selo to i postane.

Datum 18. april u svetu predstavlja veoma važan datum za jednu sasvim specifičnu delatnost: zaštitu nepokretnog kulturnog nasleđa, institucionalizovanu međunarodnom asocijacijom ICOMOS, čiji puni naziv glasi: International Council on Monuments and Sites (Međunarodni savet za spomenike i spomeničke celine). ICOMOS je međunarodna nevladina organizacija profesionalnog dijaloga iz koje ishode principi i međunarodni standardi u konzervaciji. Od 1982. godine 18. aprila širom sveta se obeležava Međunarodni dan spomenika i spomeničkih celina. Od prve godine novog milenijuma Sekretarijat ICOMOS-a daje preporuke za obeležavanje ovog dana definisanjem jedne teme, ali nacionalnim komitetima daje i slobodu izbora, ukoliko smatraju da neka posebna tema svojom ekskluzivnošću zaslužuje pažnju međunarodne javnosti, ili smatraju da manifestaciju treba organizovati primereno mogućnostima i uslovima sredine u kojoj nacionalni komitet deluje.

Četrdeseta godišnjica ICOMOS-a možda ne predstavlja posebno veliki jubilej u poređenju sa institucijama i organizacijama koje svoje trajanje mere vekovima. Međutim, ova organizacija ima svoju predistoriju koja datira s kraja XIX veka, kada su u evropskim zemljama sazrevale svest i potreba za očuvanjem istorijskih zdanja, kao i drugih ljudskih i prirodnih tvorevina. Međutim, profesionalni internacionalizam u konzervatorskoj delatnosti iniciran je prvi put posle Prvog svetskog rata u okviru Lige naroda.

Nije neobično što je ICOMOS, kao nevladina stručna organizacija, u prvorazrednom partnerskom odnosu sa UNESKO-m, zbog čega mnogi ICOMOS, greškom, svrstavaju u ogranak UNESKO-a.

ICOMOS je organizovan kao mreža nacionalnih komiteta, individualnih i kolektivnih članova. Generalni sekretarijat se nalazi u Parizu. Predsednika, generalnog sekretara i izvršna tela ICOMOS-a biraju neposredno članovi ICOMOS-a, predstavnici nacionalnih komiteta na Generalnoj skupštini. Broj glasova po nacionalnom komitetu je limitiran, međutim, ukoliko je na Generalnoj skupštini manje predstavnika u odnosu na limit, prisutni članovi nacionalnih komiteta mogu da prilože glasove, uz ovlašćenja odsutnih članova.

Članstvo u ICOMOS-u jeste privilegija u smislu pripadanja Međunarodnoj asocijaciji konzervatora, mogućnosti provere mesta konzervatorske kompetentnosti u zadacima struke, ali i ogromna obaveza koja svim članovima ICOMOS-a nameće veoma odgovorne zadatke i obavezu, ponekad i svakodnevnog odgovaranja na te zadatke.

%d blogeri kao ovaj: